33 snov Xyché

33 snov Xyché

Hlavná hrdinka Xyché je postmodernou ponáškou na Psyché – v starogréckej mytológii ako zosobnenie duše. Xyché podniká cestu za úplnosťou svojho bytia v kontexte jungovského procesu individuácie. Sníva sen o človeku, akým by chcela byť. Xyché prechádza snovou krajinou a stretáva archetypálne postavy ako Matka, Tieň, Persona, Dieťa, Animus. Zažíva s nimi rôzne príhody a dostane vždy istú indíciu, kam sa má pohnúť ďalej. A tak ako egyptská Isis hľadá Osirisove časti tela, aj ona hľadá postrácané kúsky svojho bytia, aby ich na konci cesty mohla spojiť. A podarí sa jej to v záverečnom opojnom tanci so svojim vnútorným mužom. Kniha obsahuje 33 fantasticko-snových príbehov. Sny sú doladené jemnými čiernobielymi kresbami s portrétmi snívajúcej Xyché.

Obchodník: Knihy pre každého SK
9.03€ Navštívit obchod