Filter

Zobrazit více
Zobrazit více

presporsky kaleidoskop - Srovnání cen

Prešporský kaleidoskop

Prešporský kaleidoskop - Juraj Linzboth - Kniha

Redaktor, fotograf, typograf, grafický dizajnér Juraj Linzboth (1930) vo svojom rozprávaní oživuje nenávratne stratenú atmosféru ulíc a domov starej Bratislavy, pretože do nich vracia pôvodných obyvateľov. Hoci ho k nim do značnej miery viaže rodinná tradícia, robí to nepateticky, za pomoci archívnych dokumentov a fotografií. Výsledkom je živá galéria ľudských osudov a charakterov, v ktorej sú rovnako dôležité životopisné fakty ako drobné epizódy i dobromyseľné klebietky. Aj vďaka nim zisťujeme, že napriek rozličným dobovým odlišnostiam človek ostáva predovšetkým človekom.

5.99€ v 5 obchodech Srovnání cen
Prešporský duch

Prešporský duch - Patrik Baxa - Kniha

V bratislavskom Dóme sv. Martina je dodnes uchovávaná a verejnosti prezentovaná zaujímavá kuriozita: doska a dve plátna s vypálenými odtlačkami pravej ruky. Tieto, ako aj ďalšie znamenia mal po sebe zanechať duch nebohého Jána Clementa Zwespenbauera, ktorý sa v Prešporku v rokoch 1641 – 1642 zjavoval mladej Regine Fischerin. Clement zavraždil človeka a jeho duša za tento hriech pykala v očistci. Od dievčaťa žiadal zariadiť niekoľko vecí, ktoré pred smrťou už nestihol zrealizovať, pričom sa Regina mala postarať najmä o zhotovenie súsošia Piety pre Dóm, vtedy hlavný mestský chrám. Duša Jána Clementa bola napokon vyslobodená a pri oltári s votívnym dielom vyhotoveným na žiadosť mŕtveho vznikol osobitný kult „zázračnej“ prešporskej Piety. Zanikol až v polovici 20. storočia a spolu s príbehom o zjaveniach ducha preslávil naše mesto v takmer celej Európe... Tri storočia sa kauzou mŕtveho Clementa zaoberali teológovia, spisovatelia a parapsychológovia, ktorí väčšinou hovorili o jednoznačnej autenticite udalostí z polovice 17. storočia. Až dnes sa však čitateľ môže prvý raz dozvedieť, aké významné – no takmer úplne zabudnuté – miesto majú tieto udalosti v našej histórii a čo za nimi skutočne stálo... Monografia zostavená na základe niekoľkoročného systematického výskumu totiž odkrýva dosiaľ nikdy komplexne nespracovanú kapitolu z dejín Bratislavy.

327Kč 12.9€ v 5 obchodech Srovnání cen
Kaleidoskop
12.22€ v 4 obchodech Srovnání cen
Prešporský zvon

Prešporský zvon - Mária Ďuríčková - Kniha

Druhá časť povestí Márie Ďuríčkovej (prvá - Dunajská kráľovná vyšla v r. 2010) rovnako nádherne vybavená bohatými ilustráciami Bystríka Vanča. Obľúbená autorka mnohých knižiek pre deti sa s nadšením pustila do zbierania materiálov pre svoje povesti, v ktorých naplno rozvinula svoj rozprávačský talent. Veľmi si želala, aby najmä mladí ľudia spoznali históriu nášho hlavného mesta. A tak im ponúkla pútavo napísané povesti: Kačacia fontána, O Zelenom poľovníkovi, Rytier a drak, Panenská veža na Devíne, Čertov obraz, Povesť o Čiernej panej na Michalskej veži - spolu až 26 dávnych príbehov väčšinou opradených fantáziou, no čiastočne aj realistických.

240Kč 9.47€ v 2 obchodech Srovnání cen
Kaleidoskop lásky
5.45€ v 3 obchodech Srovnání cen
Kaleidoskop Miracle
14.04Ft 0.04€ Ship Gratis HU Více informací
Smartivity – Kaleidoskop

Smartivity – Kaleidoskop

Konstrukční sada má dětem pomoci porozumět základním principům vědy a technologie. Hra s touto stavebnicí rozvíjí kreativitu, motoriku, praktické dovednosti a znalosti. K sestavení nepotřebujete ani lepidlo ani nářadí. Jednotlivé dílky jsou vyřezány s velkou přesností pomocí laseru. Vše tak při sestavení do sebe jednoduše zapadá. Stavebnice je vyrobena z ekologického udržitelného dřeva. Souprava obsahuje srozumitelný návod s obrázky. Návod pomůže dětem bez problémů porozumět každému kroku při sestavování kaleidoskopu. Tato konstrukční sada je zábavná vzdělávací hračka pro malé mistry od 6 let.

524Kč 20.67€ RajHracky CZ Více informací
Kaleidoskop pirátský

Kaleidoskop pirátský

Senzační kaleidoskop pro piráty nebo pirátky! Výrobek neobsahuje přídavnou otáčivou část. Pro změnu obrazců otáčej jednoduše celým kaleidoskop a uvidíš neuvěřitelné věci!

26Kč 1.03€ RajHracky CZ Více informací
Právní kaleidoskop

Právní kaleidoskop

„Neměly by se psát dvoje dějiny, jedny politického a morálního jednání a druhé politického a morálního teoretizování, protože nebyly ani dvě minulosti, jedna naplněna jen činy a druhá jen teoriemi. Každé jednání je nositelem a vyjádřením přesvědčení a pojmů zatížených teorií; každá teoretická úvaha a každý výraz nějakého přesvědčení je politickým a morálním jednáním ... proto jsou myšlenky na jedné straně obdařeny vlastním, rádoby nezávislým životem, a na straně druhé jsou politické a společenské události ukazovány jako podivně bezmyšlenkovité.“ (Alasdaire MacIntyre) Filosofie a teorie práva ať je tedy pěstována jako kaleidoskop dějinného a analytického pohledu. Putování evropskými dějinami, hledání a nalézání souvislostí, kontextů a historických intencí, odhalování přesvědčivých stop kontinuity myšlení, to vše ve spojení s pokusem o přiblížení se k pochopení utváření a proměn pojmových soustav, jimiž myslíme, jimiž poznáváme a utváříme svět, naplňuje nás, Evropany, obdivem a pokorou k dílu našich předků, nabízí nám zážitek pocitů pozorovatele či diváka dramatických dějů a událostí, někdy i pocitů „kriminalisty“, pokoušejícího se rozplést uzly složitých, nejednoznačných příběhů. Právní kaleidoskop nabízí nahlédnutí do dějin, filosofie i teorie práva, střídají se v něm pohledy, jež se snaží nasvítit sudičky teorie práva, vzájemnou vazbu a vzájemné napětí mezi pojmy svobody a viny, měnící se představu pravdy v důkazním řízení právním, dilema univerzitního studia práva a, konečně, Boloňský velký třesk, tuto hvězdnou hodinu evropské právní kultury.

405Kč 15.97€ v 2 obchodech Srovnání cen
Kaleidoskop I.
8.3€ Artforum.sk Více informací
Naočare - kaleidoskop
6Ft 0.02€ Ship Gratis HU Více informací