RCskladem Baterie Ni-MH 3300mAh 7.2V 1146

Baterie Ni-MH 3300mAh 7.2V pro RC auta HSP 1/10 Rozměry Délka (mm): 132 Šířka (mm): 45 Výška (mm): 23

Merchant: RCdárky CZ
Brand: RCskladem
23.85€ /590Kč Visit Store Price in € is converted according to the current exchange rate