Vampire: The Masquerade - Shadows of New York [Steam]

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York je vizuálny román odohrávajúci sa v bohatom vesmíre Vampire: The Masquerade. Pôsobí ako samostatná expanzia a doplnok k nášmu predchádzajúcemu titulu Coteries of New York. Zatiaľ čo Coteries bol všeobecným úvodom do sveta zobrazeným v 5. vydaní úspešnej stolnej hry na hrdinov,... .

Best Price: ProGamingShop SK
Brand: Draw Distance
10.99€ Visit Store
Price comparsion Vampire: The Masquerade - Shadows of New York [Steam]