Vývoj českého státu I. (od 9. do 16. století) – nástěnná mapa

Nástěnná mapa na šesti dílčích tematických mapách zobrazuje vývoj českého státu od 9. do 16. století. Mapky přehledně zobrazují rozsahy území tehdejších státních celků a jejich center, územní zisky jednotlivých panovníků i dochované památky z tehdejší doby. Mapa je dodávaná s dřevěnými lištami. Z obsahu: Velká Morava v 9. století České země v 10.–12. století České země ve 13. století České země koncem 13. a počátkem 14. století České země ve 14. a počátkem 15. století České země na konci 15. a počátkem 16. století

Merchant: Kartografie CZ
35.32€ /899.1Kč Visit Store Price in € is converted according to the current exchange rate