Vývoj českého státu/Česko – obecně zeměpisná mapa

Ke stoletému výročí od vzniku Republiky Československé jsme připravili originální příruční mapu. Lícová strana na 12 mapkách zobrazuje postupný vývoj státních útvarů na našem území, od období Velké Moravy, přes Český stát za Přemyslovců a Lucemburků, Habsburskou monarchii, První republiku až po současné Česko. Mapy jsou navíc doplněny přehlednou časovou osou s výčtem všech panovníků a prezidentů. Rubová strana mapy pak zobrazuje současné Česko se všemi významnými řekami, pohořími, nížinami a vrcholy, ale taky se základní sítí silnic a železnic, hranicemi krajů a velkými i menšími městy a obcemi. Praktický formát nabízí široké využití - od podložky na stůl, vyvěšení na rodinnou či pracovní nástěnku po praktickou školní pomůcku. oboustranná laminovaná mapa vývoj českých zemí v mapách od 9. století do současnosti přehled všech panovníků a hlav státu na časové ose přehledná obecně zeměpisná mapa Česka Především díky přehlednosti, jednoduchosti a názornosti byla vyhlášena tato mapa Mapou roku 2018 v kategorii Kartografická díla pro školy.  

Merchant: Kartografie CZ
1.38€ /35.1Kč Visit Store Price in € is converted according to the current exchange rate