Zvládáme specifické poruchy učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie

Tato praktická kniha obsahuje konkrétní příklady i cvičení a je zaměřena především na žáky 2. stupně ZŠ. Využít ji ale mohou také žáci starší, studenti SŠ a VŠ, stejně jako dospělí. Jednotlivé kapitoly se věnují práci s texty od psaní souvislých textů, výpisků z učebnic a dalších odborných článků, až po učení slovíček v cizích jazycích. Nepomíjí ani alternativní způsoby zpracovaní informací, zapamatování si učiva, porozumění čtenému a využití moderních technologií. Vše názorně a srozumitelně. Praktický nácvik pro 2. stupeň ZŠ.

Best Price: Anag CZ
8.8€ /224Kč Visit Store Price in € is converted according to the current exchange rate
Price comparsion Zvládáme specifické poruchy učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie