from 21 to 40 of 6450
Filter
Filter

Merchant anag cz / Price comparsion

Zrakové postižení

Monografie uvádí do problematiky mezioborové spolupráce s možností využití poznatků aplikované behaviorální analýzy při různých činnostech jedince v jeho prostředí a případných změnách v jeho...

od 224Kč 8.82€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zrádná slova v ruštině - slovník

Slovník rusko-českých homonym - Zrádná slova v ruštině je určen ruštinářům, kteří se chtějí v běžné i odborné komunikaci vyvarovat interferenčních jevů a předejít tak možným nedorozuměním,...

od 180Kč 7.09€
v 2 obchodoch Price comparsion
Způsob bytí

Carl R. Rogers založil své životní dílo na víře ve schopnost člověka růst. Jeho kniha Způsob bytí obsahuje osobní zkušenosti a reflexe, základní pojmy jeho psychoterapeutické metody i poznatky...

od 410Kč 16.14€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zpracování osobních údajů školami

Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech,...

od 344Kč 13.54€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zpracování osobních údajů obcemi - vybrané problémy

Je skutečností, že obce, resp. obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což ostatně plyne z jejich poslání a úkolů, které musí plnit na úseku veřejné správy v širokém slova...

od 351Kč 13.82€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zoologie

Aktualizované vydání oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatků v oboru. Kromě systematického přehledu, morfologie, anatomie (u parazitických druhů včetně Životních cyklů) obsahuje...

od 450Kč 17.71€
v 3 obchodoch Price comparsion
od 142Kč 5.59€
v 3 obchodoch Price comparsion
Znevýhodněný žák

?Odborná publikace renomovaných autorů reaguje na významné legislavně-správní i metodické změny v našem školství a také na potřebu podpůrných opatření u dětí, které se potýkají při vzdělávání...

od 296Kč 11.65€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zneužití - léčba následků sexuálního či emočního násilí

Lidé, kteří byli ve svém dětství vystaveni sexuálnímu nebo emočnímu zneužívání, trpí často ještě po desetiletích následky těchto prožitků. Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti...

od 224Kč 8.82€
v 3 obchodoch Price comparsion
Známe se celé věky

Revoluční příručka všech partnerských vztahů, včetně těch osudových. Čtenář v knížce najde naprosto přelomové skutečnosti a informace týkající se vztahů, fakta, která dosud nejsou známa...

od 539Kč 21.22€
v 2 obchodoch Price comparsion
Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace

Pohled lékaře na složitý život moderního člověka, návod, jak se orientovat ve světě, do kterého jsme se narodili a který vědomě či nevědomě měníme. Právě dnes, v přetechnizované době plné...

127Kč 5€
Znalectví

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány....

od 429Kč 16.89€
v 3 obchodoch Price comparsion
Znalecké právo

Tato kniha reaguje svým obsahem na vznik nového společenského fenoménu, kterým je znalecké právo. Zaměřuje se tak nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a...

od 490Kč 19.29€
v 2 obchodoch Price comparsion
Znalecké posudky o dětech pod drobnohledem (2. doplněné vydání)

Čeká vás soudní znalecký posudek ve sporu o svěření dítěte? Chcete se na něj ve vší „počestnosti“ připravit? Víte, že znalecký posudek je důkaz jako každý jiný a mj. pro něj platí možnost...

od 243Kč 9.57€
v 3 obchodoch Price comparsion
Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti...

od 450Kč 17.71€
v 3 obchodoch Price comparsion
Znalci v mezinárodním prostředí

Publikace rozebírá postavení a činnost znalců na národní úrovni, včetně exkurzu do některých zemí, stejně jako v řízeních před mezinárodními fóry. Pozornost je věnována jak řízením před...

820Kč 32.28€
Znalcem vína za 24 hodin

Víno patří mezi nejpopulárnější alkoholické nápoje na světě. Mnozí laici a milovníci vína se snaží rozpoznávat různé druhy vín, chutě, barvy, či odrůdy, ale někdy si opravdu nevědí rady....

od 161Kč 6.34€
v 3 obchodoch Price comparsion
Značka - od vize k vyšším ziskům

Publikace Značka: od vize k vyšším ziskům prezentuje pracovníkům oddělení marketingu a řízení značky a studentům praktické postupy pro zdokonalování značky. Autor se snaží vysvětlit, jak...

499Kč 19.64€
Zmizela v mlze

Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hodně zamotaném případu. Místní psychosomatička Katrine totiž...

od 229Kč 9.01€
v 2 obchodoch Price comparsion