from 1 to 20 of 6438
Filter
Filter

Merchant anag cz / Price comparsion

Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy

1. vydání. Tato kniha se zabývá hodnocením podnikatelské výkonnosti firmy, ale také možnostmi a managementem strategického obratu.

345Kč 13.61€
Zvuky v reklamě

Jde o první monografii s touto tematickou specializací v České republice a svým mezioborovým kontextem a rozsahem také první ve světovém badatelském rámci. Určena je nejen studenty, ale...

378Kč 14.91€
Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu

Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize...

od 199Kč 7.85€
v 2 obchodoch Price comparsion
Zvláštní způsoby uzavírání smluv - Jednostranné sliby

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního...

od 359Kč 14.16€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zvláštní soudní řízení

Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,...

od 378Kč 14.91€
v 2 obchodoch Price comparsion
Zvláštní režimy jednoho správního místa po novele zákona o DPH

Určeno: pro všechny, kteří řeší tuto problematiku DPH Program semináře: aktuální stav legislativy co jsou režimy jednoho správního místa a k čemu slouží režim EU režim mimo EU dovozní...

2490Kč 98.22€
Zvládneš to...okamžité povzbuzení při smutku a obavách

Souhrn nádherných ilustrací s hloubavými citáty a laskavými afirmacemi dodávají čtenáři odvahu k tomu, aby si byl vědom svých myšlenek a aby pečoval sám o sebe, ať vyznává jakýkoliv životní...

od 269Kč 10.61€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zvládání problémových situací se seniory nejen v pečovatelských službách

Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se setkávají zaměstnanci zejména v pečovatelských službách při zajišťování...

80Kč 3.16€
Zvládáme specifické poruchy učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie

Tato praktická kniha obsahuje konkrétní příklady i cvičení a je zaměřena především na žáky 2. stupně ZŠ. Využít ji ale mohou také žáci starší, studenti SŠ a VŠ, stejně jako dospělí. Jednotlivé...

od 224Kč 8.84€
v 2 obchodoch Price comparsion
Zvěřinec - omalovánky proti stresu

Zvěřinec je plný krásných zvířecích portrétů připravených k vybarvení. Každý z nich je velmi detailní a práce s těmito dokonalými předlohami bude radostí pro všechny milovníky vybarvování....

212Kč 8.36€
Zveřejňování obchodních korporací

Kniha je věnována problematice zveřejňování účetních informací. Je zde komplexně popsána metodika sestavení účetní závěrky za období 2016 z pohledu mikro, malých, středních a velkých účetních...

od 263Kč 10.37€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zůstat spolu, nebo se rozejít? - Průvodce partnerskou krizí

Partneři v nešťastném vztahu často nejsou s to sami rozhodnout, zda mají spolu zůstat, nebo se rozejít. Kniha se zabývá touto bolestnou ambivalencí. Pomáhá na jedné straně najít stránky...

245Kč 9.66€
Zůstaň se mnou

Světově oceňovaný román o touze po dítěti, zradě, naději a síle mateřských pout. Yejide a Akin jsou milující manželé. Ani po čtyřech letech vztahu však Yejide nemůže otěhotnět. Zkusili všechno...

od 314Kč 12.39€
v 2 obchodoch Price comparsion
Zubní lékařství - propedeutika

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu...

od 879Kč 34.67€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů

Celobarevná publikace klade hlavní důraz na onemocnění a stavy, se kterými se ve své praxi setkává lékař – nestomatolog. Sepsal ji zkušený autorský kolektiv, který byl veden legendou české...

od 629Kč 24.81€
v 3 obchodoch Price comparsion
Ztráta spojení - Odhalte pravé příčiny deprese

Výskyt deprese a úzkosti v celém západním světě prudce stoupá a trápí stále větší procento populace. Tradiční psychiatrie obvykle popisuje jejich příčiny jako chemickou nerovnováhu v mozku...

od 359Kč 14.16€
v 3 obchodoch Price comparsion
Ztracený oceán - antistresové omalovánky

Ve Ztraceném oceánu zažijete inkoustové dobrodružství v mořských hlubinách, plné kouzelných ilustrací, které můžete vybarvit a ozdobit. Na stránkách knihy se setkáte se zvědavými chobotnicemi,...

od 84Kč 3.31€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé...

585Kč 23.08€
Zrozeni k chůzi - Proč a jak chodíme po dvou

Schopnost chodit vzpřímeně na dvou nohách je jednou z hlavních vlastností, která nás odlišuje jako člověka, a přesto důvody jejího vývoje zůstávají mezi vědci tajemstvím. Navíc má chůze...

od 404Kč 15.94€
v 3 obchodoch Price comparsion
Zrakové vnímání

Proč se nám zdá obloha modrá? Jakou výhodu nám dávají dvě oči? Co o vnímání prozrazují oční pohyby? Skutečně vidí psi černobíle? Proč nám připadají Asiati navzájem podobní? Připadáme tak...

269Kč 10.61€